Implon Laboratories sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania atelokolagenu ze ścięgien wieprzowych w celu wykorzystania tej substancji na potrzeby implantologii i stomatologii.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, wysokowydajnej procedury oczyszczania i sieciowania atelokolagenu pozyskiwanego z surowców pochodzenia zwierzęcego. Na podstawie opracowanej i zwalidowanej w ramach Projektu technologii planowane jest opracowanie i rozpoczęcie wytwarzania gamy nowych atelokolagenowych liofilizatów, dedykowanych zastosowaniom w stomatologii regeneracyjnej, chirurgii stomatologicznej i protetyce, wykorzystywanych w celu tamowania krwawienia, przyspieszenia gojenia ran, regeneracji oraz uzupełniania powstałych ubytków kostnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 9 317 353,16 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 6/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka