Implon Laboratories

Implon Laboratories został stworzony przez partnerów z sektora biznesowego i akademickiego, jako odpowiedź na zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w strefie biomateriałów. Rozeznanie rynku związane z potrzebami odbiorców i konsumentów wykazało, że dostępne materiały są niechętnie używane z uwagi na niepewny skład lub parametry stabilności/rozpuszczalności. W celu wprowadzenia kolagenowych alternatyw, Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 27.07.2018r.

 • 1

  Start

  Implon Laboratories Sp. z o.o. to podmiot działający w branży medycyny regeneracyjnej. Spółka rozpoczęła realizacje swoich celów od projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich ,,Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania atelokolagenu ze ścięgien wieprzowych w celu wykorzystania tej substancji na potrzeby implantologii i stomatologii’’. Celem projektu było opracowanie innowacyjnej, wysokowydajnej procedury oczyszczania i sieciowania atelokolagenu pozyskiwanego z surowców pochodzenia zwierzęcego.

 • 2

  Osiągnięcia

  Na podstawie opracowanej i zwalidowanej technologii opracowano całą gamę nowych atelokolagenowych liofilizatów, dedykowanych zastosowaniom w stomatologii regeneracyjnej, chirurgii stomatologicznej i protetyce, wykorzystywanych w celu tamowania krwawienia, przyspieszenia gojenia ran, regeneracji oraz uzupełniania powstałych ubytków kostnych.

 • 3

  Wspólny Cel

  Implon Laboratories cechuje pasja do odkrywania i ulepszania. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek produktów o szerokim zastosowaniu w branży medycznej i farmaceutycznej. Skupiamy się na opracowaniu szerokiej gamy wyrobów medycznych na bazie atelokolagenu, który jest pozyskiwany z bezpiecznego źródła. Nasz produkt musi spełniać oczekiwania zarówno lekarza jak i pacjenta. Pracujemy nad łatwym i przyjemnym aplikowaniem materiału, zachowując przy tym wszystkie dobre paramenty biomateriału jak rozpuszczalność i resorbowalność.

 • 4

  Rezultaty

  Precyzyjne i szybkie wprowadzenie biomateriału do organizmu pacjenta przekłada się na istotne skrócenie czasu dokuczliwego zabiegu, a w przypadku reakcji alergicznej na szybkie jego usunięcie. Wyzwaniem dla zespołu jest również odpowiednia plastyczność materiału, aby uniknąć czasochłonnej obróbki mechanicznej podczas zabiegu. Korzyść dla pacjenta: sztywność materiału umożliwia augmentację nawet obszernych ubytków, wcześniej dostępnych klinicznie jedynie dla doświadczonych chirurgów i możliwych do wykonania za pomocą bloków kostnych (trudna i długotrwała procedura).

Zespół

Cechą wyróżniającą Spółkę od innych na rynku jest jej unikalna kadra pracownicza składająca się z wysoko wykwalifikowanego zespołu ekspertów z dziedziny biotechnologii i farmakologii, posiadających wiedzę i praktyczne doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań biotechnologicznych.

Firma przywiązuje dużą wagę do nieustannego rozwoju zarówno na płaszczyźnie naukowym i biznesowym. Implon Laboratories nawiązuje współpracuje z renomowanymi ekspertami, partnerami uniwersyteckimi i cenionymi specjalistami z branży badań klinicznych.

Zespół Kierownictwa Wykonawczego

Zespół Kierownictwa Wykonawczego jest odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne, strategię i organizację.

 • Jacek Rosiak

  CEO / Dyrektor Generalny

 • Dominik Budziak

  CFO / Dyrektor finansowy

Zespół Kierownictwa Naukowego

Zespół naukowy jest odpowiedzialny za opracowywanie, wdrażanie i realizacja strategii badawczo- rozwojowej.

 • Przemysław Alot

  Dyrektor Działu Badań i Rozwoju

 • Hubert Jaśkowiak

  Dyrektor ds. Naukowych