Laboratorium badawcze Implon

Spółka Implon Laboratories przeznaczyła środki na zbudowanie innowacyjnego laboratorium oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt w celu opracowania szerokiej gamy wyrobów medycznych na bazie atelokolagenu. Proces technologiczny na skalę laboratoryjną został przełożony na proces przemysłowy w standardzie GMP w czystych w pomieszczeniach Clean room.

czytaj dalej

Laboratorium badawcze

Laboratorium powstało jaka baza badawcza w celu opracowania i zoptymalizowania linii produkcyjnej. Obecnie wykorzystywane jest dla potrzeb związanych z działalnością naukowo-badawczą skupioną na tworzeniu nowych technologii.

W laboratorium dysponujemy sprzętem pozwalającym nam na :

  1. Badania ilościowe i jakościowe
  2. Analizę biomateriałów
  3. Hodowle komórkowe
  4. Badania w sterylnych warunkach

Pomieszczenia czyste

W pobliżu laboratorium finalizowany jest projekt linii produkcyjnej atelokolagenu. Pomieszczenia Clean Room będą zapewniać stabilne, kontrolowane warunki wytwarzania produktów, natomiast wysokokwalifikowany i przeszkolony zespół pracowników zadba o produkcję najwyższej jakości. Pomieszczenia czyste zostały zaprojektowane przez grupę specjalistów w oparciu o szczegółowy opis procesu technologicznego produkcji atelokolagenu z materiału zwierzęcego. Po procesie walidacji pomieszczeń czystych rozpoczniemy procedurę oceny zgodności wyrobu medycznego w celu uzyskania certyfikacji przez zewnętrzną jednostkę notyfikującą audytu oceniającego zgodność właściwości wyrobu medycznego, procesu produkcji i systemu zapewnienia jakości reprezentowanych przez Spółkę w celu uzyskania niezbędnych certyfikatów m.in. ISO 13485 wymaganego dla wyrobów medycznych.

Przeczytaj również