Nasze produkty

Firma Implon Laboratories opracowała szereg atelokolagenowych biomateriałów o różnych kształtach, umożliwiając bezpieczną regenerację tkanki kostnej w obrębie szczęki poprzez zapobieganie zarastaniu się miejsc po ekstrakcji zęba tkankami miękkimi umożliwiając tym samym późniejsze założenie implantu.

Szacunkowo, nawet w 40 – 45% przypadków przy zabiegach wszczepiania implantów stomatologicznych konieczne jest zastosowanie zabiegu odtworzenia brakującej kości, a w wielu przypadkach niemożliwe jest wszczepienie implantu z powodu postępującego procesu zaniku kości szczęki. Bez zastosowania dodatkowego wypełnienia materiałem kościotwórczym, implanty, protezy i mosty nie mają na czym się utrzymać lub wyglądają nieestetycznie, a resorpcja szczęki może być groźna także dla prawidłowego zgryzu, ponieważ pozostałe w szczęce zęby przechylają się w kierunku ubytku.

Atelokolagen firmy Implon

Atelokolagen pozyskiwany z wieprzowych ścięgien Achillesa stanowi odpowiedź na potrzeby rynkowe:

 • 1

  Stały skład

  Stały skład aminokwasowy o wysokim stopniu zgodności z ludzkim kolagenem.

  Kolagen wieprzowy ma najwyższy stopień pokrewieństwa do kolagenu ludzkiego co przekłada się na wyższą przyswajalność.

 • 2

  Czysta postać

  Materiał pozyskiwany w czystej postaci.

  Surowcem do procesu są ścięgna wieprzowe [Achillesa], w których kolagen typu I stanowi ok. 90% suchej masy ścięgna.

 • 3

  Wysoka wytrzymałość

  Istnieje różnica w właściwościach kolagenu wyizolowanego z ścięgna oraz skóry.

  Fibryle w kolagenie wyizolowanym ze ścięgien są ułożone w wysokiej hierarchii co przekłada się na lepsze parametry fizykochemiczne biomateriałów, wytrzymałość mechaniczną oraz ze względu na ułożenie fibroblastów biomateriał przyśpiesza proces remodelingu w trakcie gojenia się ran.

 • 4

  Łatwość użytkowania

  Wykorzystanie atelokolagenu pozwala na łatwe przygotowanie terapeutyku przy pacjencie i precyzyjne wprowadzanie go do organizmu, a w przypadku reakcji alergicznej na szybkie jego usunięcie.

Co więcej…

 • 1

  Zwiększenie dostępności

  W porównaniu do produktów pochodzenia allogenicznego, atelokolagen jest materiałem o wyższej dostępności. Obecnie stosowane powszechnie biomateriały ksenogenne nie resorbują się w sposób optymalny, a jedynie przerastają kością własną (ok. 15% kości własnej), wskutek czego wszczepiany implant nie ma pełnej osteointegracji.

 • 2

  Plastyczność

  Produkty na bazie atelokolagenu są bardziej plastyczne.

  Plastyczność produktu skraca czas czasochłonnej obróbki podczas zabiegu.

 • 3

  Czas rozpuszczania

  Atelokolagen charakteryzuje się wydłużonym czasem rozpuszczania umożliwiającym kości pełną regenerację po zabiegu i zachowanie swojego konturu przy jednoczesnym zachowaniu resorbowalności.

  Dzięki temu blokowany będzie szybszy zabliźniający przyrost tkanki epitelialnej dziąsła, pozwalając kości po zabiegu na regenerację i zachowanie swojego konturu. Im wyższa resorbowalność docelowego produktu, tym mniejsze ryzyko konieczności wykonania kolejnego, dodatkowego zabiegu usunięcia znieresorbowanego materiału (co wiąże się z dodatkowymi kosztami, obciążeniem dla pacjenta i ew. powikłaniami pozabiegowymi), a także większe szanse odtworzenia się całkowicie zdrowej tkanki kostnej.

 • 4

  Działania niepożądane

  Produkty na bazie atelokolagenu z wieprzowych ścięgien Achillesa z uwagi na niższą immunoreaktywność będą minimalizować również wystąpienia działań niepożądanych.

  Immunogenność kolagenu I jest znacznie zmniejszona po zabiegu trawienia pepsyną, w wyniku czego zostają usunięte telopeptydy zawierające głównie epitopy antygenowe.