Badania laboratoryjne

Poniżej przedstawiamy zakres usług, które możemy wykonać w naszym laboratorium na Twoją prośbę.

Badania wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami ISO, natomiast nie posiadamy certyfikatu.

 • 1

  Badanie cytotoksyczności

   Badanie cytotoksyczności na hodowlach komórkowych to podstawowe badanie służące do oceny wpływu badanej substancji na żywe komórki poza organizmem. 

  Testy przeprowadzamy na :

  • L929 –  linia komórkowa fibroblastów mysich tkanki łącznej (standardowa Linia komórkowa do badań biozgodności)
  • HGnF – linia komórkowa fibroblastów ludzkich wyizolowana z dziąsła
  • HCO – linia komórkowa osteoblastów ludzkich wyizolowana z czaszki

  Badania, wykonywane zgodnie z normą ISO 10993

  • Test MEM elution
  • Test MTT
  • Test XTT
  • Agar diffusion
 • 2

  Hemokompatybilność

  Wszystkie materiały mające pośredni lub bezpośredni kontakt się z krwią muszą być poddane ocenie biozgodności z kontaktem z krwią. 

  Badania, wykonywane zgodnie z normą ISO 10993

  • Hemoliza
  • Koaugulacja
 • 3

  Badanie jałowości

  Produkt sterylny lub jałowy możemy nazywać kiedy zostanie oznaczone jako wolne w danym materiale od  drobnoustrojów, zarówno w ich formie wegetatywnej oraz przetrwalnikowej. Badanie jałowości stosuje się do substancji, preparatów, lub produktów, które zgodnie z wymaganiami Farmakopei muszą być jałowe.

 • 4

  Oznaczenie ilościowe endotoksyn

  LAL jest standardową metodą testową in vitro stosowaną do wykrywania endotoksyn bakteryjnych w materiale badanym w celu zlikwidowania ryzyka poważnej choroby lub śmierci, przy stosowaniu produktów farmaceutycznych do wstrzykiwania i implantacji, które mają kontakt z krwią lub płynem mózgowo-rdzeniowym.

 • 1

  Badania wytrzymałościowe

  Badanie wytrzymałości, w tym rozciąganie jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem wytrzymałości materiałów. W naszym laboratorium przeprowadzamy badania maszyną wytrzymałościową firmy Shimadzu Corporation model EZ-LX  zgodnie z normą ISO 13934-1.

 • 2

  Badanie starzeniowe

  Badania starzeniowe opiera się na ekspozycji danego czynnika na badany produkt w ekstremalnych warunkach otoczenia i kontrolowanych laboratoryjnie. W naszym laboratorium przeprowadzamy  starzenie cieplne,  jedno z najprostszych testów niezbędnych do przeprowadzenia w wielu segmentach przemysłu przeprowadzone w cieplarce o podwyższonej temperaturze.

 • 3

  Usługa Liofilizacji

  Liofilizacja to zaawansowany technologicznie proces, który polega na usunięciu wody z zamrożonego wcześniej produktu –  sublimacja. W procesie tym lód przechodzi bezpośrednio w stan pary wodnej z pominięciem stanu ciekłego.

  Proces ten jest powszechnie wykorzystywany w farmacji i przemyśle spożywczym. Jest zaliczana do jedynych z bezpieczniejszych metod obróbki materiału bez wpływu na jej właściwości, zapewniając długi czas przechowywania.

  Dysponujemy dwoma urządzeniami:

  1. Liofilizator laboratoryjny Labconco Corporation FreeZone 4,5L
  2. Liofilizator produkcyjny Christ Epsilon 2-60
 • 4

  Badanie Lepkości

  Badanie cieczy wiskozymetrem Höpplera, w którym mierzy się czas opadania standaryzowanej kulki w przezroczystej rurce napełnionej badaną cieczą. Wzrost lub spadek lepkości może informować o zanieczyszczeniu/zmieszaniu, starzeniu, zmianie objętości, degradacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą prosimy o kontakt.